Tehnični pregledi in tahografi

Tehnični pregledi


Podjetje Autocommerce d.o.o., Regijski center Koper je pooblaščeno za opravljanje tehničnih pregledov, s pomočjo katerih ugotavljamo podatke o vozilu, stanje naprav ter opreme vozila in izpolnjevanje drugih pogojev na podlagi zakonskih predpisov.
Tehnične preglede opravljamo za osebna vozila, osebna specialna vozila, avtobuse, tovorna vozila, tovorna specialna vozila, motorna kolesa, trikolesnike in štirikolesnike, priklopna vozila, lahke priklopnike, traktorje in traktorske priklopnike.

Opravljamo tudi pregled tovornih motornih in priklopnih vozil za bolj zelena in varna tovorna motorna in priklopna vozila (CEMT).

Homologacija


Naše podjetje je pooblaščeno tudi za opravljanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil kategorije M1, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji.

Dvakrat mesečno lahko ob predhodnemu naročilu opravite:
• identifikacijo in oceno tehničnega stanja tovornih vozil in traktorjev,
• posamično odobritev vozila, 
• posamično odobritev predelanega vozila.

Registracija vozil


Nudimo vam registracijo novih kot tudi rabljenih vozil pri čemer opravljamo storitve povezane s prvo registracijo in izdajo prometnega dovoljenja ter registrskih tablic za pravne in fizične osebe v Sloveniji, podaljšanjem registracije, odjavo vozil, spremembo lastništva, vpisom tehnične spremembe, izdajo preizkusnih tablic, izdajo registrskih tablic za izvoz, osnovnim avtomobilskim zavarovanjem in kasko zavarovanjem z možnostjo gotovinskega ali obročnega odplačila, plačilom letnih dajatev za uporabo cest (pravne in fizične osebe).

Poleg naštetih storitev lahko pri nas kupite tudi paket prve pomoči in drugo obvezno opremo ter opravite druge storitve povezane s tehničnimi pregledi in registracijami vozil.

Tahografi


V skladu s standardom, SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tipa C imamo pridobljeno akreditacijsko listino K-016 za izvajanje naslednjih kontrol zapisovalne opreme v cestnem prometu: 

• kontrola analognih tahografov proizvajalcev Siemens VDO (VDO Kienzle); pred namestitvijo (montažo), ob namestitvi in med uporabo
• kontrola digitalnih tahografov proizvajalcev Siemens VDO in Stoneridge; pred namestitvijo, ob namestitvi in ob rednih kontrolah ter med uporabo 
• kontrola pametnih tahografov proizvajalca Siemens VDO in Stoneridge; pred namestitvijo, ob namestitvi, redna kontrola ter med uporabo 

V našem KO za tahografe opravimo tudi ostale storitve kot so kontrola omejilnikov hitrosti, prenos podatkov iz digitalnih tahografov in njihova obdelava, prenos podatkov iz kartic voznika ter njihova obdelava. 


Priloge:

Splošni pogoji poslovanja Kontrolnega organa za tahografe

Akreditacijska listinaPriloga k akreditacijski listini - Zaveza nepristranskosti in neodvisnosti

Delovni čas tehnični pregledi in registracije:
ponedeljek - petek: 7:00 - 19:30
sobota: 8:00 - 13:00
Nedelja in prazniki: zaprto

Kontrolorji
T: 05 6641 888
E: vodja.ackp@tehnicnipregledi.si

Registracija  
T: 05 6641 890 
E: tp.koper@autocommerce.si

Delovni čas tahografi:
ponedeljek - petek: 7.00 – 15:00
nedelja in prazniki: zaprto
Izven delovnega časa po predhodnem dogovoru.

Tahografi
T : 05 66 41 480
E: tahografi@autocommerce.si