Politika zasebnosti


POLITIKA ZASEBNOSTI

Zavedamo se pomena varstva podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo.

 

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU

1.1 Autocommerce d.o.o. v vlogi generalnega zastopnika Daimler Truck AG in EvoBus GmbH v Sloveniji za prodajo in poprodajo gospodarskih vozil in avtobusov

Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI75253992
Matična številka: 5670209000

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dostopna na elektronskem naslovu: gdpr@autocommerce.si in telefonski številki +386 1 588 35 00. Z njo lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1.2 Autocommerce, d.o.o. in pooblaščeni serviser za gospodarska vozila in/ali avtobuse

Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za  vrsto storitve na področju poprodajnih aktivnosti gospodarskih vozil in/ali avtobusov, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec osebnih podatkov tudi pooblaščeni serviser, s katerim sklepate pogodbo, mu oddate naročilo ali zahtevo. Med družbo Autocommerce, d.o.o. in pooblaščenim serviserjem je sklenjen pisni sporazum, s katerim je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede ločenega in/ali skupnega upravljanja osebnih podatkov ali pogodbene obdelave osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo o vsebini dogovorov obvestili.

1.3 Autcommerce d.o.o. v vlogi pooblaščenega serviserja družbe Star Import d.o.o., generalnega zastopnika Mercedes-Benz AG v Slovenji za osebna in lahka dostavna vozila

Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za storitev na področju poprodajnih aktivnosti za osebna in lahka dostavna vozila, ali v obrazcu na spletni strani, je upravljavec osebnih podatkov tudi družba Star Import d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana, matična številka: 8958459000, generalni zastopnik Mercedes-Benz AG za osebna in lahka dostavna vozila. Med družbo Star Import d.o.o. in pooblaščenim serviserjem je sklenjen pisni sporazum, s katerim je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede skupnega in/ali ločenega upravljanja osebnih podatkov ali pogodbene obdelave osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo o vsebini dogovorov obvestili. Več informacij o varstvu osebnih podatkov družbe Star import d.o.o. je na voljo v Politiki zasebnosti družbe Star Import, d.o.o. (link https://www.mercedes-benz.si/vans/sl)

1.4 V določenih poprodajnih postopkih prevzema vlogo upravljavca in/ali obdelovalca podatkov, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, družba Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Nemčija, za poprodajno poslovanje z osebnimi in lahkimi dostavnimi vozili ali družba Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen, Nemčija, za poprodajno poslovanje z gospodarskimi vozili, pri čemer poprodajno poslovanje za družbo Daimler Truck AG, njene generalne zastopnike in pooblaščene serviserje zagotavlja in podpira družba Mercedes-Benz AG. V okviru skupne uporabe sistemov, aplikacij in vsebine podatkov, ki jih zagotavlja in upravlja Mercedes-Benz AG, si Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG (za gospodarska vozila), generalni zastopnik in pooblaščeni serviser drug drugemu zagotavljajo dostop do določenih podatkov in/ali obdelavo podatkov za zagotavljanje storitev strankam. Sklenjen je poseben sporazum, v katerem so urejena vsa medsebojna razmerja glede ločenega in/ali skupnega upravljanja ali pogodbene obdelave podatkov, ki ga po pooblastilu in v imenu proizvajalca izvaja generalno zastopstvo za Slovenijo, osrednja točka za stik s stranko pa je pooblaščeni serviser.

2. VRSTE OSEBNIH PODATKOV

V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba Autocommerce, d.o.o. zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov, kot so med drugim:
– Podatki o stranki ali posamezniku, kot so kontaktni podatki (npr.: ime in priimek ali firma, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, ID številka za takojšnje sporočanje, naslovi na družabnih omrežjih), demografski osebni podatki z izkazanimi interesi, podatki o posamezniku kot vozniku ali uporabniku vozila ter podatki o stanju podanih privolitev za obdelovanje osebnih podatkov.
– Podatki o vozilu v lasti ali uporabi posameznika, ki so povezani s posamezno stranko oziroma so lahko del digitalne servisne knjižice (kot npr. konfiguracija vozila, prevoženi kilometri, podatki o porabi goriva in/ali električne energije, itd).
– Podatke o pogodbenem razmerju, opravljenih/uporabljenih storitvah, nakupih in financiranju ter korespondenci, ki se vodi v povezavi s posamezno stranko (kot npr. uporabljene storitve Mercedes me, FleetBoard, itd).
– Podatki o izvajanju trženjskih aktivnosti v povezavi s posameznikom (kot npr. e-novice).
– Tehnični podatki, ki jih družba obdeluje v sklopu varovanja premoženja družbe ali preprečevanja gospodarske škode, prevar in goljufij ter ustreznosti in varnosti delovanja informacijskega sistema.


3. NAMENI OBDELAVE IN PRAVNE PODLAGE

Namen obdelave Pravna podlaga
 

Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup vozila/dodatne opreme ali nadomestnih delov po postopkih prodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup poprodajnih storitev vezanih na popravilo in/ali vzdrževanje vašega vozila po postopkih poprodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Za izvedbo različnih diagnostičnih in drugih pregledov vozil ter tehničnih poročil.

 

 

 

 

Obdelava vašega naročila ali  zahtevka za izvedbo prodajne ali poprodajne storitve poteka na podlagi pogodbenega razmerja med vami in Autocommerce, d.o.o. kot prodajalcem in/ali serviserjem

ali

na podlagi pogodbe med Autocommerce, d.o.o. in njenim pooblaščenim  serviserjem za gospodarska vozila in avtobuse.

 

 

Za izvajanje različnih analiz, pripravo poročil, statistiko prodajnih in poprodajnih storitev ter druge notranje potrebe upravljavca.

Za nadzor kakovosti vozil in storitev, za uveljavljanje in reševanje vaših garancijskih ali reklamacijskih zahtevkov ter drugih zahtevkov iz naslova morebitnih napak vozila.

Za obveščanje in izvajanje dodatnih storitev – odpoklici vozil in servisni ukrepi, zaradi resne nevarnosti za varnost cestnega prometa, zdravje ali zaščito okolja, ki jo pomenijo ta vozila ali njihovi deli, za zagotavljanje pomoči na cesti ali v primeru kraje, izginotja vozila.

Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje karakteristik ali tendenc vozila. Vozila so opremljena s sistemi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in varnost vozila tekom njegove celotne življenjske dobe, in omogočajo zbiranje podatkov iz vozila – samodejno zbiranje preko diagnostične strojne/programske opreme, ko se ta poveže z vozilom.

 

 

Zakoniti interes članov distribucijske mreže, ki vključuje družbo Autocommerce, d.o.o., njene pooblaščene serviserje, proizvajalca Daimler Truck AG ali EvoBus GmbH ter družbo Mercedes-Benz Group AG.

 

Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb.

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavce osebnih podatkov.

 

Zakonski in/ali zakoniti interes proizvajalca Daimler Truck AG ali EvoBus GmbH in Mercedes-Benz AG, ki zagotavlja digitalne in spletne poprodajne sisteme.

 

Za namen neposrednega trženja – splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja in podobno.

Za namen neposrednega trženja – posredovanje ponudb oblikovanih glede na vaše interese. Za ta namen se lahko uporabijo analitične metode, vključno s profiliranjem, ki omogočajo vrednotenje vaših interesov.

 

 

 

 

V okviru in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Vaša vnaprejšnja informirana privolitev, pri čemer vedno velja vaša zadnja podana privolitev.

Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev, se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

 


Če stranka, ki želi opraviti nakup ali skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oziroma  se ne bo strinjala z obdelavo podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Autocommerce, d.o.o. ali član pooblaščene servisne mreže, s katerim je bila sklenjena pogodba, ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da stranka ni upravičena do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

Autocommerce, d.o.o. ali pooblaščeni serviser ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da stranka izkaže svojo identiteto in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja v primeru, ko je stranka podjetje, pa tudi upravičenost za sklepanje poslovnega razmerja v imenu tega podjetja.

V kolikor se posredovani podatki stranke – podjetja ali podjetnika skladno z zakonodajo opredelijo kot osebni podatki, imata Autocommerce, d.o.o. kot generalni zastopnik Daimler Truck AG ali EvoBus GmbH in/ali pooblaščeni serviser pravno podlago za njihovo obdelavo po točki f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR) in na podlagi ostalih zavezujočih predpisov. Stranka – podjetje ali podjetnik se zavezuje, da bo v razmerju do svojih zaposlenih ali pogodbenikov, katerih osebne podatke posreduje z naročilom za nakup ali z delovnim nalogom ali tekom izvajanja pogodbe/storitve, sama zagotovila pravno podlago ter izpolnila vse obveznosti upravljalca osebnih podatkov, vključno z zagotovitvijo informacij skladno z 12., 13. in 14. členom GDPR ter da bo zagotovila učinkovito varstvo pravic posameznikov skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru, ko je stranka fizična oseba je Izjava o varstvu osebnih podatkov odgovornih upravljavcev osebnih podatkov sestavni del posameznih splošnih pogojev za poprodajno storitev družbe Autocommerce d.o.o. ali pooblaščenega serviserja.

4. SPLETNE STRANI, ELEKTRONSKA POŠTA IN DIGITALNA SOCIALNA OMREŽJA

Spletne strani družbe Autocommerce, d.o.o. so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posamezniki lahko na družbo Autocommerce, d.o.o. oz. na elektronske naslove, objavljene na  spletnih straneh, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Ob vsakem obisku spletnih strani, ki jih upravlja Autocommerce, d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska in podobno). V sklopu teh namenov spletne strani uporabljajo piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov na spletni strani. Ti podatki se obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na spletni strani, za izboljšanje delovanja spletnih strani in za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.

Na spletnih straneh uporabljamo vtičnike Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google maps in Google +, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje; objavljanje sporočil; povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin; ogled video zapisov; pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije družbe Autocommerce, d.o.o. ali lokacije posameznih poslovnih partnerjev ter podobno).

Ob uporabi teh vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov storitev in del podatkov o uporabi teh storitev prek strani, ki jih upravlja Autocommerce, d.o.o., se deli s ponudniki teh storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za oglaševanje in neposredno trženje. V odvisnosti od vaših nastavitev pri uporabi teh posameznih digitalnih socialnih omrežij se v posamezno digitalno socialno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega digitalnega socialnega omrežja, IP-naslov, vaša lokacija in podobno).

Autocommerce, d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Kadar dostopate do računa Facebook ali spletnih storitev Autocommerce, d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij ali se povežete s storitvijo družbe prek digitalnega socialnega omrežja, lahko podatki o vas vključujejo tudi uporabniško identifikacijo in/ali uporabniško ime, ki je povezano s posameznim digitalnim socialnim omrežjem, vse podatke ali vsebine, za katere dovolite, da jih digitalno socialno omrežje deli z nami, kot je prikazana fotografija, elektronski naslov ali seznam prijateljev, in vse podatke, ki ste jih javno objavili v zvezi s posameznim socialnim omrežjem.

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov digitalnih vsebin lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih digitalnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh digitalnih socialnih omrežij.


5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen proizvajalcu vozil Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen, Nemčija ali EvoBus GmbH in članom svoje pooblaščene servisne mreže, kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali pogodbe ali zahteve ali če za posredovanje obstaja druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v točki 3. Poprodajno poslovanje za družbo Daimler Truck AG, njene generalne zastopnike in pooblaščene serviserje zagotavlja in podpira družba Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Nemčija.

Sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci storitev ter izvajalci storitev znotraj skupine Emil Frey in skupine Mercedes-Benz Group za zagotavljanje IT sistemov, digitalnih storitev, računovodskih storitev, intervencijskih storitev in mobilnosti (CAC, hitra pomoč na cesti), komunikacije z vami (kot npr. klicni centri, agencije za organizacijo dogodkov), izvajanje študij, logistike in drugih aktivnosti prodaje in poprodaje (npr. vleka okvarjenih vozil, nadgradnja vozil, itd). Ti ponudniki storitev ne smejo obdelovati podatkov za lastne namene in so z njimi sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnosti ter spoštovanju in varovanju osebnih podatkov. Ostajamo upravljavec podatkov za tovrstno obdelovanje podatkov.

Določeni podatki so skladno z veljavnimi evropskimi in nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.


6. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaše osebne podatke bomo morda morali posredovati uporabnikom izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP – države članice EU skupaj z Islandijo, Liechtensteinom, Norveško) ali zunaj države, ki jo Evropska komisija priznava kot državo z ustrezno ravnijo varstva podatkov, ali če bo uporabnik dostopal do osebnih podatkov, ki izvirajo iz EU, zunaj zgoraj navedenih držav, bo upravljavec podpisal pisni dogovor z obdelovalcem, v katerega se vključi standardna določila EU, ki urejajo obdelavo podatkov v imenu držav, ki niso v EGP, ali bo obdelava podatkov podvržena zavezujočim pravilom in predpisom, ki jih je sprejel obdelovalec in jih je ustrezni regulativni organ priznal kot takšne, da zagotavljajo zadostno podlago za vzpostavljanje zadostnega nivoja varstva podatkov v smislu zakonodaje EU.


7. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije podatkov. Vaši osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve.

Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Posamezna privolitev velja za čas trajanja poslovnega razmerja ter 10 let po prenehanju tega oz. 10 let po podani privolitvi v drugih primerih ter se hrani še pet let po prenehanju veljavnosti. Če stranka privolitev prekliče, družba njenih podatkov za ta namen ne uporablja več.

Osebni podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najpozneje po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali, ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.


8. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

– Pravica do obveščenosti o podatkih, ki jih hranimo.
– Pravica do popravka napačnih podatkov.
– Pravica do izbrisa vaših podatkov, razen če obstaja zakonit razlog za nadaljnjo hrambo.
– Pravica do zahteve omejitve obdelave vaših podatkov. Torej tudi če se vaši podatki še vedno hranijo, se lahko obdelujejo samo v določenih okoliščinah (npr. z vašim soglasjem ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov).
– Pravica do prenosa v zvezi z vsemi podatki, ki ste nam jih posredovali. To pomeni, da vam te podatke zagotovimo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
– Pravica do preklica privolitve. Če ste privolili, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, prav tako ne vpliva na nadaljnjo obdelavo teh podatkov na podlagi druge pravne podlage, na primer za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
– Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na obdelavi podatkov v javnem interesu ali na podlagi zakonitega interesa. Če boste ugovarjali, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate tudi pravico, da temu, vključno z oblikovanjem profilov, kadarkoli ugovarjate brez navedbe razlogov. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene.

 

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Autocommerce, d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik na sedežu družbe ali zahtevo pošljete po elektronski pošti na kontaktni naslov za varstvo osebnih podatkov na naslov: gdpr@autocommerce.si.

Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov (za fizične osebe), ki veljajo za pogodbo, ki ste jo sklenili, ali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na pooblaščenega serviserja.

Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).


9. KONČNE DOLOČBE

Autocommerce, d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti veljajo določila veljavne zakonodaje.

Predmetni dokument velja in se uporablja od 01.06.2022, ko bodo strankam dostopni tudi vsi v politiki navedeni dokumenti in informacije.

 

Ljubljana, 01.06.2022                                     Autocommerce, d.o.o.