O podjetju

Autocommerce

Podjetje Autocommerce, d.o.o., na slovenskem trgu težkih tovornih vozil, specializiranih vozil in avtobusov kot generalno zastopstvo družbe Daimler Truck AG zastopa blagovne znamke Mercedes-Benz, Setra, Omniplus, Unimog in Fuso.

Obenem nudimo veliko izbiro originalnih nadomestnih delov, olj in pnevmatik. V Autocommerceu vam poleg prodaje gospodarskih vozil nudimo tudi storitve: servisiranje težkih tovornih in specializiranih vozil ter avtobusov, prodajo originalnih delov, obnovljivih delov Mercedes-Benz, motornih olj in izdelkov za nego Mercedes-Benz ter izdajo homologacijskih potrdil in potrdil o izvoru blaga, CEMT potrdil in L potrdil.

S celovito ponudbo prodajnih in poprodajnih storitev uresničujemo želje naših kupcev. Želje in zahteve kupcev pa so osnovna gonilna sila prilagajanja poslovnih procesov v poslovanju podjetja. Sistematični pristop, ki ga obravnava standard ISO nam je pri tem vodilo in pomoč. Naše delo je usmerjeno in organizirano po principu nenehnega izboljševanja.

Naše poslanstvo


Želje in povpraševanja naših kupcev predstavljajo našo vodilno silo, saj zavzeto stremimo k njihovemu uresničevanju, z namenom zagotavljati kakovostne prodajne in poprodajne storitve, vse od trenutka, ko se boste prvič seznanili z vašim novim jeklenim konjičkom. 

Naš cilj je obdržati zadovoljstvo vsake stranke, ki se enkrat odloči za Mercedes-Benz, ter povečati njeno zvestobo blagovni znamki, ki jo poleg visoke tehnologije odlikujeta tudi brezčasna oblika in raznolikost avtomobilov. Širok nabor osebnih avtomobilov, tako dostavnih kot tovornih, se povečuje in širi iz leta v leto, pri tem pa je oblika avtomobilov zasnovana tako za mlajšo kot tudi starejšo generacijo.

Naše vodilo predstavlja sistematičen pristop obravnavan s strani ISO, ki nam je hkrati tudi v pomoč, saj je naše delo usmerjeno in organizirano v skladu z načeli nenehnih izboljšav in razvoja.

Našim kupcem želimo nuditi proizvode in storitve, ki so v skladu z njihovimi pričakovanji ter na ta način zagotoviti tudi dolgoročno učinkovitost in uspešnost poslovanja družbe.

Osebna izkaznica podjetja